เว็บเพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างศิษ หลวงพ่อชำนาญ

ศิษหลวงพ่อชำนาญ

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 233|ตอบกลับ: 0

เรื่องของพ่อ

[คัดลอกลิงก์]

121

กระทู้

157

โพสต์

668

เครดิต

ผู้ดูแลพิเศษ

Rank: 8Rank: 8

เครดิต
668
หลวงพ่อชำนาญ
พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศรัทธายิ่งของมหาชน
บทนำ
พระครูปทุมวรกิจ หรือนามที่ชาวบ้านเรียกท่านว่า “หลวงพ่อชำนาญ” แห่งวัดบางกุฎีทองยอดเกจิอาจารย์
ผู้เรืองเวทแห่งเมืองปทุม เป็นพระที่เก็บตัวเงียบอยู่ในกุฎี พูดน้อย ถือพระรัตนตรัยและครูอาจารย์เป็นใหญ่เหนืออื่น
ใดทั้งหมด ด้วยวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัด น่าเลื่อมใสและศรัทธาคงเอกลักษณ์พุทธบุตรในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
พระครูปทุมวรกิจ นามเดิมชื่อ ชำนาญ นามสกุล พันธ์หว้า เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2515 ใน
ชุมชนชาวมอญ ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี บิดาชื่อ นายชะโอด มารดาชื่อ
นางสำเนียง พันธ์หว้า มีน้องชายร่วมบิดามารดา 3 คน ท่านจึงมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจาก“ชาวมอญเมืองปทุม”
โดยแท้
การที่หลวงพ่อชำนาญ เกิดในชุมชนชาวมอญ ที่มาตั้งรกรากอยู่มาช้านานตั้งแต่รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย และยังคง
ใช้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมแบบรามัญมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในวัดบางกุฎีทอง เดิมเรียก
ว่าวัดบางกุฎีมอญ หลวงพ่อได้สร้างถาวรวัตถุภายในพระอารามวัดบางกุฎีทอง ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมลักษณะ
ศิลปวัฒนธรรมแบบรามัญที่เด่นชัด
ในวัยเด็ก หลวงพ่อท่านมีนิสัยเรียบร้อย ชีวิตหลวงพ่อจึงวนเวียนและผูกพันอยู่กับวัด เพราะส่วนใหญ่ใช้
ชีวิตในวัดมากกว่า ท่านมีความสุขเมื่อได้เข้าเขตวัด และเหมือนใจท่านมีจิตผูกพันอยู่กับวัดตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึง
ทำให้หลวงพ่อมีความรักและเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก อุ้มชู ชุบเลี้ยง ให้ทุนการศึกษาและส่งเสริมเด็กที่ยากจน
แต่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาสูง ๆ เป็นจำนวนมาก เมื่อเด็กและเยาวชนปิดภาคเรียนหรืออยู่เป็นศิษย์วัดหลวง
พ่อก็ได้ฝึกฝน อบรมให้รู้ระเบียบ ปฏิบัติและสนองงานหลวงพ่อและวัดเพื่อให้เด็ก ๆ มีหลักคุณธรรมเป็นคนดีมี
ศีลธรรม และช่วยเหลืองานสังคม


การเข้าสู่ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา
โดยที่บ้านของท่านอยู่ใกล้กับวัดบางกุฎีทอง ชีวิตของท่านจึงวนเวียนผูกพันอยู่กับวัด อาจกล่าวได้ว่าชีวิต
ของท่านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในวัดมากกว่า เพราะท่านจะเข้าไปรับใช้หลวงปู่สุรินทร์ เรวโต(พระครูปทุมธรรมนุสิฐ)
เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองในขณะนั้นอยู่เป็นประจำ จึงทำให้หลวงปู่สุรินทร์ มีความรักและเมตตาต่อท่านตั้งแต่เด็ก


เมื่อหลวงพีได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาภาคบังคับแล้ว หลวงปู่สุรินทร์ ก็ได้ให้ท่านบรรพชาเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุ
ได้ 14 ปี เมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ทำให้ท่าน ได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สุรินทร์ได้เรียนรู้ข้อวัตรปฏิบัติและ
และวิชาการต่าง ๆ จากหลวงปู่สุรินทร์ ซึ่งหลวงปู่สุรินทร์ได้เรียนวิชาอาคมต่าง ๆ จากพระอาจารย์ของท่านโดย
เฉพาะสายรามัญคือท่านเจ้าคุณรามัญมุนี วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี หลวงพ่อชำนาญ ท่านสนใจศาสตร์วิชาอาคม
และสักยันต์ตั้งแต่เยาว์วัย ทั้งจากพระภิกษุสงฆ์ผู้เรืองเวทและฆราวาสผู้เชี่ยวชาญ เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ไปศึกษา
วิชาถึงเมืองมอญประเทศพม่า ได้พบ และสนทนาธรรมกับหลวงพ่ออุตตม สาโร พระชาวมอญผู้มีวิชาอาคมขลังเป็น
ที่เคารพศรัทธาของชาวมอญและชาวพม่าทั่วไป
เมื่อใครได้ไปพบหลวงพ่อที่วัด จะเห็นได้ว่ารูปภาพด้านหลังที่ท่านนั่งอยู่นั้นจะเป็นรูปภาพครูบาอาจารย์ที่
ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาความรู้ให้แก่หลวงพ่อท่าน ท่านถือความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญ เพราะเป็นคุณธรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดี แสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลที่โลกยกย่อง ชื่นชม นิยมบูชา ความกตัญญู คู่กับ
คำว่า กตเวที คำว่า กตัญญู แปล ว่ารู้ความดี กตเวที แปลว่า หาวิธีตอบแทนความดีของท่าน ใครก็ตามที่มีคุณธรรม
ความดีต่อเรา วิสัยคนดีย่อมจะต้องกตัญญู ย่อมจะต้องกตเวที ด้วยบทกวีที่ว่า
กตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนัก นี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วน
ตอบแทนท่านให้งามตามสมควร คนดีล้วนใจมั่นกตัญญู


หลวงพ่อชำนาญ : ผู้เป็นที่รักและที่พึ่งของมหาชน
หลวงพ่อชำนาญคือ ภิกษุหนุ่มผู้ยิ่งในศรัทธามหาชน มีดีอะไร จึงทำให้ศิษย์และประชาชนทั่วไป เมื่อมี
ปัญหา เดือดร้อนเรื่องใดก็มาปรึกษากราบขอบารมีให้หลวงพ่อ ขจัดปัดเป่าและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ จนท่านไม่มี
เวลาพักผ่อน แต่ดูเหมือนท่านไม่เคยแสดงความเหนื่อย เพียงท่านปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ และได้รับ
ความสบายใจกลับไป ตลอดเวลาที่ผ่านมาปรากฏยังไม่มีใครสักคน ที่หลวงพ่อแก้ปัญหาให้ไปแล้ว บอกกล่าวว่าไม่
ประสบความสำเร็จ มีแต่จะเพิ่มศรัทธายิ่งและมาหาท่านบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ
ลูกศิษย์ของท่านคนแล้วคนเล่า หรือคนเพิ่งเคยมาหาท่านครั้งแรกเพียงแค่เดินขึ้นมาหาท่านบนหอสวดมนต์
เมื่อท่านได้เห็นหน้าก็สามารถบอกกล่าวปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันทีจนทำให้หลายคนที่มาพบท่านเป็นครั้ง
แรกถึงกับนั่งงงเป็นไก่ตาแตกจนเกิดความสงสัยว่า “ท่านรู้ได้อย่างไร” โดยที่ยังไม่ได้พูด ไม่ได้บอกเลยสักคำ
จากคำบอกเล่าของหลวงพ่อ ท่านได้ศึกษาวิชาทั้งด้านสมถกัมมัฎฐานและวิปัสสนากัมมัฎฐาน ซึ่งเป็นหลัก
พุทธธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตามหลักสมถะและวิปัสสนาในการเดินธุดงค์ไปอำเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี และได้เข้าไปศึกษาธรรมถึงเมืองมอญ ประเทศพม่า จึงทำให้จิตและสมาธิของท่านมั่นคง
อันเป็นผลจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาเวลาที่ท่านได้รับนิมนต์นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นต่าง ๆ


ทั่วประเทศ หลวงพ่อจึงนั่งสมาธินิ่งมาก จนบางที่ ท่านนั่งกำหนดจิตภาวนาขณะพิธีดับเทียนชัย และพระเถระที่มา
ก็กลับหมดแล้ว แต่หลวงพ่อยังคงนั่งเข้า สมาธิ อธิษฐานจิตตลอด
อนึ่ง การที่หลวงพ่อชำนาญมีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการสักยันต์ และการทำตะกรุด ท่านได้เรียนวิชาจาก
อาจารย์อยู่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านอาจารย์อยู่บอกหลวง
พ่อว่า ถ้าท่านอยากได้วิชาอาคมดังกล่าว ท่านต้องพิจารณาซากศพที่เน่าเหม็นนั้น ให้เห็นเป็นซากศพที่ไม่เหม็นไม่
มีกลิ่นเหมือนท่อนไม้ จึงจะเรียนวิชาได้ผลจากการปฏิบัติเช่นนี้ จิตใจของหลวงพ่อ จึงเย็นและสงบนิ่ง โดยเฉพาะ
อิริยาบถการเดินของท่านเบาและเสมือนไร้ร่องรอย ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไกลไร้พรหมแดน แต่แปลก
ท่านไม่มีแม้ทั้งวิทยุและโทรทัศน์
สิ่งหนึ่งท่าครองใจศิษย์ไม่เสื่อมคลาย คือท่านเป็นที่รัก และเป็นที่พึ่งของศิษย์ โดยเฉพาะความรักลูกศิษย์
ของท่านที่มีมากจนรู้ซึ้งในน้ำใจของศิษย์ทุกคน ใครที่น้อมเข้ามาเป็นศิษย์ของท่านแล้ว ท่านจะช่วยเหลือจนถึงที่สุด
ดังคำสอนของหลวงพ่อที่บอกต่อศิษย์เสมอว่า
อันครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งศิษย์ มีแต่ศิษย์นั้นแหละที่ลืมและทอดทิ้งอาจารย์
หากศิษย์ไม่ลืมครูบาอาจารย์ มีหรือจะทิ้งศิษย์ต้องช่วยกันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง


หลวงพ่อชำนาญกับงานสังคมสงเคราะห์
หลวงพ่อชำนาญเป็นพระเถระหนุ่มประกอบด้วยศีลาจารวัตรดีงานรับภารธุระพระพุทธศาสนา บำเพ็ญคุณ
ณูปการแก่คณะสงฆ์ สังคม ประเทศชาติ


ด้านดำเนินกิจการอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สังคม คือ เมื่อหลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส
วัดบางกุฎีทอง ท่านจึงใช้กำลังสติปัญญาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัด โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ท่านได้ดำเนิน
การสร้างเขื่อนกันบริเวณริมคลองกับโรงครัว สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย จำนวน 4 หลัง หอฉัน 1 หลัง หอเจริญพระ-
พุทธมนต์ 1 หลัง ห้องสุขา 10 ห้อง โรงครัว 1 หลัง สร้างกำแพงคอนกรีตรอบวัด สร้างวิหารหลวงปู่ทวด วิหาร
พระสังกัจจายน์ สร้างหอระฆัง 2 หลัง หอกระจายข่าว 1 หลัง สร้างณาปนสถานพร้อมเตาเผาปลอดมลภาวะ เป็น
ผู้วางแผนและปรับปรุงกุฏิสงฆ์ทรงไทยด้วยไม้สักลวดลายสถาปัตยกรรมไทยและรามัญ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ และ
บรรจุพระพิมพ์ 108 พิมพ์ จำนวน 108 โอ่ง ไว้ใต้ฐานอุโบสถ สร้างรั้วโรงเรียน โรงอาหาร โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
โรงอาหาร โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี รวมทั้งสนับสนุนและอุปถัมภ์การก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดต่าง ๆ ในเขต
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพิจิตร และจะมีโครงการสร้างพระธาตุเจดีย์ด้วยงบประมาณ สี่สิบห้าล้านบาท เพื่อ
ถวายต่อพระพุทธศาสนา


ด้านการศึกษาสงเคราะห์ หลวงพ่อได้สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี
ตั้งทุนและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบางกุฎีทองและ
โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์บุคคลเป็น
โรคเรื้อน สมทบทุนตั้งทุนโรงพยาบาลปทุมธานี สำหรับพระสงฆ์อาพาธ บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน
ที่เดือดร้อนและยากจนเขตวัดบางกุฎีทอง และบริเวณใกล้เคียง บริจาคเพื่อสมทบทุนสถานีอนามัยตำบลบางกะดี
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หลวงพ่อให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย อุปถัมภ์
อุปกรณ์การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.) ณ วัดพิชญาติการาม มอบเครื่อง
โปรเจ็กเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษาแก่คณะครุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
นับได้ว่าพระครูปทุมวรกิจ (ชำนาญ อุตตมปญโญ) เป็นพระเถระที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ประ-
เทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นอเนกประการ ควรแก่การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ
สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงมีมติให้ถวายปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏไพศาลเป็นทิฎฐานุคติแก่อนุชนสืบไป


ที่มา หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเชิงพุทธ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(ขอขอบคุณท่านเจ้าของข้อความด้วยครับ)จำไม่ได้ว่าเอามาจากไหน

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

อุปกรณ์พกพา|ศิษหลวงพ่อชำนาญ

GMT+7, 17-1-2019 05:06 , Processed in 0.103181 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4 R20180101, Rev.59

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้